پیمنت استیت

تعیین وضعیت پرداخت های اینترنتی

راه حل ایمن و سریع خدمات پرداخت ‌های بین‌المللی اینترنتی


سفارت آمریکا
برای ورود به کشور آمریکا نزدیک به 180 نوع ویزا وجود دارد. پیمنت استیت مسافرانی را که قصد مهاجرت یا اسکان برای آمریکا داشته باشند همراهی می کند. شما برای پرداخت هزینه تعیین وقت سفارت آمریکا پیمنت استیت را انتخاب کرده اید؛ پس مطمئن باشید بهترین خدمات را دریافت خواهید کرد.