پیمنت استیت

تعیین وضعیت پرداخت های اینترنتی

راه حل ایمن و سریع خدمات پرداخت ‌های بین‌المللی اینترنتی


پرداخت اپلیکیشن فی دانشگاه های خارجی
دانشگاه های خارجی پس از اعطای پذیرش به شما جهت اطمینان از اینکه شما حتما قصد تحصیل در آن دانشگاه را دارید مبلغی را تحت عنوان هزینه پذیرش از شما دریافت می کند. پیمنت استیت با ارائه راهکارهای بدون خطا و تضمین کیفیت خدمات این کار را برای شما انجام می دهد.