پیمنت استیت

تعیین وضعیت پرداخت های اینترنتی

راه حل ایمن و سریع خدمات پرداخت ‌های بین‌المللی اینترنتی


سفارت دانمارک
شما با داشتن کارت های اعتباری (ویزا و مستر کارت) یا اکانت پی پال می توانید هزینه تعیین وقت سفارت دانمارک را پرداخت کنید. اما از آنجا که به سبب تحریم، کارت های اعتباری در دسترس عموم ایرانیان نیست اما پیمنت استیت این پرداخت را برای شما در کمترین زمان انجام می دهد.