پیمنت استیت

تعیین وضعیت پرداخت های اینترنتی

راه حل ایمن و سریع خدمات پرداخت ‌های بین‌المللی اینترنتی


آزمون GRE
هدف این آزمون سنجش سطح توانایی تحصیلی شما برای مقاطع تحصیلات عالی است و بر 3 موضوع تمرکز دارد: مهارت حل مسائل ریاضی، مقاله نویسی و درک مطلب. بیشتر متقاضیان تحصیل در آمریکای شمالی به این مدرک نیاز دارند. برای ثبت نام در این آزمون و پرداخت هزینه های مربوط به سایت EST از خدمات پیمنت استیت استفاده کنید.