پیمنت استیت

تعیین وضعیت پرداخت های اینترنتی

راه حل ایمن و سریع خدمات پرداخت ‌های بین‌المللی اینترنتی


پرداخت هزینه خوابگاه های خارج از کشور
پیمنت استیت برای دانشجویان عزیزی که قصد دارند از امکان خوابگاه دانشگاه های خارجی استفاده کنند شرایطی را فراهم کرده است که با بهترین مشاوره بتوانند با هزینه مناسب مکان مطلوبی را برای دوران تحصیل انتخاب کنند.