پیمنت استیت

تعیین وضعیت پرداخت های اینترنتی

راه حل ایمن و سریع خدمات پرداخت ‌های بین‌المللی اینترنتی


ثبت نام آزمون تافل
یکی از وسیع ترین آزمون هایی زبان انگلیسی که در دنیا برگزار می شود تافل (TOEFL) است که میزان تسلط شما را بر زبان انگلیسی مشخص می کند. با رایج شدن امکان آزمون اینترنتی تافل (TOEFL iBT) شما باید هزینه ای را پرداخت کنید. پیمنت استیت این امکان را در یک ساعت برای شما انجام می دهد.